Donasie

Maak ‘n Donasie

Ons Bediening is ‘n geloof gebaseerde bediening en ons het ‘n beleid om nooit versoeke vir geld uit te stuur nie. Net soos George Müller vertrou ons net op die Here, vir die voorsiening van ons behoeftes. Dus kan jy verseker weet, dat ons jou nooit vir geld sal vra nie! Geen gedeelte van hierdie webtuiste sal ooit net tot sekere intekenaars beperk word nie. Dit is die Here se werk om in ons behoeftes te voorsien, en ons werk om die woord van God te versprei.   Daarom is dit ook God se werk, om die begeerte op Sy kinders se harte te lê, sou Hy begeer dat iemand aan ons ‘n donasie moet maak! Maak slegs ‘n donasie indien die Heilige Gees dit op u hart lê,  andersins vra ons net vir gebed, sodat ons God se opdrag getrou sal uitvoer, en slegs Sy naam verheerlik word. Verder versoek ons ook, dat voorbidding vir hierdie bediening gemaak word, sodat God die huidige deure vir ons oop sal hou en baie mense tot geloof in Hom sal kom.
Mat 6:33 “Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.”

Moet nooit skuldig voel  indien jy nie ‘n donasie kan maak nie, dit word nie van jou verwag nie. Indien jy dit wel kan bekostig, en die Here dit wel op jou hart lê om wel ‘n donasie te maak, sal alle donasies waardeer word. Ons bid ook dat die Here u ryklik sal seën!
2Ko 9:8 “En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk.
Matteus 10:42 En elkeen wat een van hierdie kleintjies net ‘n beker kou water laat drink, omdat hy ‘n dissipel is, voorwaar Ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie.
Markus 9:41 Want elkeen wat vir julle in my Naam ‘n beker water gee om te drink, omdat julle aan Christus behoort, voorwaar Ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. “

Diegene wat nie van Paypal gebruik wil maak nie kan donasies in die volgende bankrekening inbetaal:

Standerd Bank: AccessAccount

Rekening naam: E.L Deysel

Rekening nommer: 10074684750

Indien u ‘n donasie gemaak het, sal u asb aan ons ‘n epos sodat ons u ‘n bedankings briefie kan stuur. Ons epos adres  is vicusdeysel@gmail.com

By voorbaat dankie! Seën Groete.

Vic

Let wel: Dit is nie nodig is om oor ‘n PayPal rekening te beskik om ‘n donasie deur PayPal te maak nie!

Belangrike Versoek: As die ontvangers van God se onbeskryflike gawe van die ewige lewe, verwag die Here dat ons almal op die een of ander wyse met die verkondiging van die Evangelie besig moet wees. (Indien die Here dit op die leser se hart lê, kan die leser die volgende skakel volg en ‘n kort weergawe van die Evangelie uitdruk en eksemplare daarvan orals opplak, uitdeel en selfs in die biblioteek boeke, as boekmerke, plaas. Die leser kan daarmee doen net wat hy/sy mag goeddink, net solank as wat die Evangelie uitkom en met die mensdom om ons gedeel word! Hier is die skakel “Kort weergawe van die Evangelie” Onthou die Here sal ons by die Regterstoel Oordeel vir ons moeite beloon!!