Ons Doel Hier

Ons Doel Hier

Die doel met hierdie webtuiste is om die Here te verheerlik met alles wat hier mag verskyn. Om die waarheid te praat net soos wat die Here van ons verwag. Ons wil weer by gelowiges die liefde van die Woord, in sy suiwere waarhede, aankweek. Ons wil ook Bybel-gesentreerde artikels hier plaas, wat opbouend vir alle kinders van die Here sal wees, asook hom of haar te vermaan, om as ligte in ‘n donker wêreld te skyn, sodat ons hemelse Vader se Naam daardeur verheerlik sal word.

Verder is ons doel om weer by mense die versekering te kweek, dat alles wat ons benodig om ‘n godvrugtige en heilige lewe in hierdie wêreld te leef, slegs in die Skrifte te vinde is en nie in buite Bybelse idees en openbarings nie.
2 Timoteus 3:16 “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, 3:17 sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.
Soos wat uit bogenoemde teksgedeelte waargeneem kan word,  is die Skrifte  al wat ons benodig, en daarom hoef die gelowige nie na buite-Bybelse, en boonop onbybelse ervarings, tydskrifte, boeke of praktyke te gaan vir antwoorde nie, maar slegs na God en Sy Woord alleen. Ons moet weer op die stadium kom, dat indien ons ‘n vraagstuk in die lewe beantwoord wil hê, ons weer die volgende stelling sal maak, naamlik: “Wat sê die Skrifte?” Die Skrif is die finale gesag in ons lewens, omrede dit die Woord van God is, en dus finale gesag het. Hierdie stelling geld vir alle gelowiges wat graag getrou aan die Here Jesus Christus en Sy leerstellings wil bly.

En laastens is ons doel om gelowiges weer so ver te kry, om hulle vertroue weer volkome in die Here en Sy woord te plaas, en derhalwe met absolute sekerheid te kan weet dat God volkome in beheer van alles is. Net soos George Müller wil ons ook aan die wêreld demonstreer dat om in die Here te glo, en op Hom alleen te vertrou die, mees logiese ding is om te doen. Mag ons hemelse Vader se Heilige Naam,  deur ons nederige besluit, verheerlik word. Mag die Here ons help om nie aandag op onsself te vestig nie maar op Hom alleen, want alle eer kom Hom en Hom alleen toe!

Al die artikels op hierdie webtuiste word kosteloos aan die leser aangebied. Dit is God se wil dat alle mense toegang tot Sy woord het en nie net diegene wat dit kan bekostig nie. In hierdie opsig is dit ons begeerte om God te verheerlik. Die konsep van God se vrye genade word vanuit die skrifte bekom, en omrede dit God is wat aan ons die vermoeë gee om Sy woord te verduidelik, is dit net logies dat ons dit kosteloos met almal deel en op God vir die voorsiening van ons behoeftes vertrou.
Matt.10:8ff “Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee.”

Net omrede die Here Jesus Christus verwag dat die woord kosteloos met ander gedeel moet word, beteken geensins dat diegene wat die woord verkondig nie deur ander gelowiges finansieel ondersteun kan word nie.
1Kor.14 “So het die Here ook vir die wat die evangelie verkondig, bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe.
Gal.6:6 “Maar laat hom wat in die Woord onderwys ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee.
Filip4:19 “En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus.”

God werk in die meeste gevalle deur getroue gelowiges om die verkondiging van die woord moontlik te maak en dit is een van die redes waarom Hy hulle met inkomste seën. In hierdie opsig gee God ook aan getroue gelowiges die geleentheid, om na aanvanklike wedergeboorte, genadeloon vir hulleself te versamel. Ons gebruik ook hierdie feit om God se wil vir ons te bepaal. Indien Hy wil hê dat ons met hierdie spesifieke werk in hierdie huidige formaat moet voortgaan kan ons verseker wees dat Hy dit sal moontlik maak. Van ons kant af sal ons met die

Boonop versoek ons die  Here Jesus Christus en Ons Hemelse Vader om ons verder met hierdie voorneme te help, sodat Sy Naam alleenlik daardeur verheerlik sal word. Boonop is dit ons bede dat ons medebroeders en susters, in Christus, deur die lees van die artikels op hierdie webtuiste geestelik geseën en gevoed word, sodat hulle as getrou dissipels van die Here Jesus Christus op aarde mag lewe! Dit in kort, is die doel wat ons met hierdie webtuiste wil bereik. Amen.

Vic

Wat sê die Skrifte