Kategorie se argiewe: Vraag en antwoord

Bykomende vrae aangaande die doop. Deel 3

In deel drie van die reeks artikels genaamd “Bykomende vrae aangaande die doop” gaan ons Rom.6:3-5 asook 1Pet.3:17-22 onder die vergrootglas neem en bespreek. Ook in hierdie artikel gaan van die “jou stelling” “my antwoord” formaat gebruik gemaak word om bogenoemde teksgedeelte te bespreek. Die leser word ten sterkste aangeraai om die voorafgaande drie artikels in hierdie reeks studies genaamd: “Die doop vorm nie deel van die Evangelie nie” asook “Bykomende vrae aangaande die doop. Deel 1” en laastens “Bykomende vrae aangaande die doop. Deel 2” ook te lees.

Lees meer Bykomende vrae aangaande die doop. Deel 3

Bykomende vrae aangaande die doop. Deel 2

In deel twee van die studie genaamd “bykomende vrae aangaande die doop” gaan ons die ander vrae wat die leser gevra het vanuit die Skrifte beantwoord. Die onderwerp wat die leser aangespreek het is van uiterste belang, en daarom is dit ook dan ook uiters belangrik om hierdie vra aangaande die doop sorgvuldig te beantwoord, omrede die Evangelie van God se genade (en dus menslike siele) op die spel is. Die leser word ten sterkste aangeraai om die eerste artikel genaamd “Bykomende vrae aangaande die doop. Deel 1” asook die artikel “Die waterdoop vorm nie deel van die Evangelie nie” te lees en bestudeer.) In hierdie studie gaan ons dan voort en sal die uiters belangrike vrae deur die gebruik van die “Jou stelling” “My antwoord” formaat beantwoord word. (Bestudeer asb die volgende illustrasie genaamd “Sewe vorme van doop in die Skrifte“)

Lees meer Bykomende vrae aangaande die doop. Deel 2

Bykomende vrae aangaande die doop. deel 1

Vrae aangaande die doop: Geagte Vic. Baie dankie vir jou bydrae tot evangelie verkondiging, en ek glo jy is dieselfde Vic wat seker vers van die dag ook hanteer?! Ek lees dit ook. Ek het my hart vir die Here gegee op tienerjare deur ‘n onderwyser wat moeite gedoen het om die evangelie te verkondig. My ouers was maar net soos die meeste van ons tradisionele Christene. Ek het deur die jare, nou 52, afgedwaal en dan kom ek weer terug. Laasjaar het ek so te sê alles (finansieel) verloor vir die 2 de keer in my lewe. Ek het toe weer ernstig tot inkeer gekom en gevoel dat ek nie die Heilige Gees se leiding ervaar nie. Hoekom sal ‘n ou soveel keer in jou lewe die verhouding met God verloën as die Gees in jou is? Ek glo en weet ek is ‘n kind van God, maar daar is net hierdie een punt wat my pla tot volkome vrede!

Ek is NG lidmaat, klein gedoop. Ek het jou studies gelees, maar daar is ‘n paar puntjies wat ek mee sukkel.

Lees meer Bykomende vrae aangaande die doop. deel 1

Die Waterdoop vorm nie deel van die Evangelie nie

Baie mense verkeer verkeerdelik onder die indruk dat die waterdoop ‘n vereiste vir wedergeboorte is. (‘n leerstelling wat as doopsaligheid bekendstaan) Ander weer is net verward, en weet nie of die waterdoop vir wedergeboorte/verlossing vereis word nie en weet nie werklik waar hulle rondom hierdie vraagstuk van die waterdoop staan nie. Die waterdoop is ‘n baie belangrike onderwerp, veral sover dit die uiters belangrike onderwerp van verlossing aanbetref, en die onderstaande vraag deur ‘n vriend van my illustreer baie duidelik hierdie feit. Met die skryf van hierdie artikel, gaan ek hoofsaaklik op die onderstaande vraag fokus, en Hand. 2:38 bestudeer om vas te stel of die waterdoop ‘n vereiste vir wedergeboorte (fase een ) van ons verlossing is? Die beginsels wat in hierdie artikel gebruik word, kan op alle moeilik verklaarbare teksgedeeltes wat oor enige onderwerp in die Bybel (wat die leerstelling van die doop insluit) toegepas word. Die belangrikheid van hierdie vraag kan egter nie genoegsaam beklemtoon word nie, omrede die Evangelie van God se genade, (en derhalwe die ewige bestemming van mense se siele) van die korrekte uitleg van hierdie teksgedeelte afhang. Die leerstelling van doopsaligheid is niks anders as dwaalleer wat miljoene mense in die ewige verderf laat beland het. Indien dit die Here se wil is, sal ek op ‘n latere stadium ‘n hele reeks studies rondom die onderwerp van die doop skryf. (wat die onderwerp van die waterdoop sal insluit)

Lees meer Die Waterdoop vorm nie deel van die Evangelie nie

Geldgierigheid die rede waarom Christendom ‘n Handelshuis ontaard

Vraag: Hallo Wickus verklaar asseblief vir my 2Kor. 2 vers 17. 1983 vertaling dankie.

Antwoord: Ja, mens kan ‘n hele boek oor hierdie onderwerp, naamlik geldgierigheid skryf, veral indien mens die huidige stand van die belydende Christendom in ag neem. (veral die meerderheid van die gewildste bedieninge wat ons op televisie sien!)
2Ko 2:17 “Ons, omdat ons nie is soos baie ander wat geld maak uit die woord van God nie. Ons verkondig die woord in opregtheid, in verbondenheid met Christus, in opdrag van God en in verantwoordelikheid aan God.” (1983 vertaling)
In Kort handel die konteks oor valse apostels wat die gemeente binnegedring het en die gemeente in Korinthe teen Paulus en sy apostelskap opgesweep het. Hierdie mense se doel was om die woord van God vir wins te pand. (geldgierigheid) Hulle gebruik die woord dus as ‘n produk waaruit hulle wins kan maak en dit is niks anders as geldgierigheid nie! Net soos wat dit vandag in die oorgroot gedeelte van die belydende Christendom die geval is, wou hierdie mense van die verkondiging van die woord ‘n winsgewende beroep/besigheid maak. Dieselfde woord wat in die Grieks vir die term “Handel dryf” gebruik is, is ook soms gebruik om oneerlike persone wat water by wyn gevoeg het, om die eindproduk af te water, en die eindproduk meer te maak, sodat hulle meer wins uit die verkoop van die afgewaterde wyn kon maak. (dus geldgierigheid) So ook in die geval van hierdie valse apostels, is hulle motiewe nie eerbaar nie, maar is wins, en geldgierigheid, (mammon en nie God se eer en mense se siele) die belangrikste dryfveer agter hulle optrede, en daarom sal mens vind dat hierdie tipe mense gewoonlik hulle eie leerstellings tot die van God in Sy woord byvoeg, en in hierdie geval van die Judaïseerders wou hulle die Ou Testamentiese Wet by Christus se genade voeg en so die gemeente van die Apostel Paulus vervreemd. (Dus het hulle nie werklik God se belange, en die van hulle hoorders, op die hart gedra nie want dan sou hulle die waarheid verkondig het!)

Lees meer Geldgierigheid die rede waarom Christendom ‘n Handelshuis ontaard

Drie dae en drie nagte in die graf

Vraag rakende drie dae in graf: Goeie middag Vic. Weereens dankie vir jou wonderlike blad dit help ons geweldig baie en maak vir ons soveel sin. Ek moet vir jou sê as ons oor iets gesels en nie weet wat die uitkoms gaan wees nie, sê my man skryf vir Vic. Ons vraag is wanneer is Jesus gekruisig want die woord sê drie dae in die graf? Vrydag met die nagmaal en die viering van Paasfees. Toe sê die dominee Jesus het Sondag uit die graf gekom? Nie drie dae? Ons het toe terug Bybel toe gegaan en ja wat ‘n openbaring. Die 33 en 57 vertaling sê die voorbereidings dag voor sabbat en die ander nuwe vertalings sê Vrydag? Ons sal dit waardeer as jy vir ons rondom dit terugvoer kan gee.

Antwoord: Dit is ‘n baie goeie vraag! Ek wou al lankal ‘n artikel oor hierdie onderwerp geskryf het maar het net nooit so ver gekom nie. Ek dank julle vir die vraag en moet julle ook vir julle opmerklikheid komplimenteer! Ek deel graag my siening oor hierdie vraagstuk met julle, en hoop en bid dat julle ten minste daaruit sal baat vind! Maar voordat ons met die beantwoording van julle vraag begin, is dit egter belangrik dat ons eerstens ‘n paar riglyne of merkers vir onsself neerlê, wat sal verseker dat ons op die onderwerp fokus en nie van die pad afdwaal nie. Ek vra ook by voorbaat om verskoning, omrede ek sekere teksgedeeltes soms meer as eenmaal in hierdie artikel gaan aanhaal, maar soos die leser sal opmerk, sal dit tot ‘n beter begrip van die onderwerp bydrae. Lees meer Drie dae en drie nagte in die graf

Openb. 22:15 Wie is die honde towenaars, hoereerders, moordenaars, afgodedienaars, en leuenaars?

Vraag: Openb. 22:15 “Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuens liefhet en doen.”

Hallo Vic, glo dit gaan goed met jou!! Weer een van daardie beweringe wat by huis sel gemaak is wat my hare laat rys!! Daar word gesê dat hierdie mense nie die nuwe Jerusalem sal in gaan nie en ook nie hel toe gaan nie!! Die bewering word gemaak dat hulle na die ewige duisternis toe gaan en dat hulle gewetens hulle dan vir altyd sal kou omdat hulle dit nie in die hemel gemaak het nie!!

Nou dit kan meesterlik verwarrend wees want ek glo dat jy eendag Hemel toe OF hel toe gaan!! Daar is nie ‘n middeweg nie soos wat daar beweer is verlede Donderdag aand nie! Wat is jou opinie? Lees meer Openb. 22:15 Wie is die honde towenaars, hoereerders, moordenaars, afgodedienaars, en leuenaars?

Waar kom die detail van die gesprek tussen Jesus en Sy Vader in Getsémané vandaan?

Vraag: Hallo Wickus. Hoop dit gaan nog goed met jou en René. Ons het gister ‘n gesprek om die tafel gehad oor waar die skrywers die detail van die gesprek/gebed tussen Jesus en God voor Hy gevange geneem is gekry het. Jesus kon wel hulle vertel het maar die gebed was baie intiem en daar was nie juis tyd om praatjies te maak toe hulle Hom gevange geneem het nie.

Antwoord: Goeie vraag! Ek stem saam met jou dat daar geen moontlikheid was dat die Here die inhoud van Sy gesprek met Sy Vader tydens Sy arrestasie met Sy dissipels kon deel nie. Ek glo ook nie dat een van die dissipels op daardie stadium in staat was om enigiets wat die Here hulle sou vertel werklik kon inneem nie. Derhalwe glo ek ook nie dat die Here die inhoud van Sy gebed enigsins op daardie stadium met Sy dissipels bespreek nie. Maar indien ons ingedagte hou dat die Here na Sy opstanding, en voor Sy hemelvaart, vir veertig dae lank op verskillende geleenthede aan Sy dissipels verskyn het, dan kon Hy baie maklik die besonderhede van Sy gesprek met Sy Vader aan hulle oorgedra het.
Hnd 1:3 “aan wie Hy ook, ná sy lyde, (Kruisdood) Hom lewend vertoon (na Sy opstanding) het deur baie kentekens, terwyl Hy gedurende veertig dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het.”
In hierdie opsig het die Here Jesus Christus dus meer as genoegsaam geleenthede gehad om die inhoud van Sy gebed met Sy Vader aan Sy dissipels oor te dra. Lees meer Waar kom die detail van die gesprek tussen Jesus en Sy Vader in Getsémané vandaan?

Wie of Wat is die hele Leërmag in Genesis 2:1?

Vraag: Hi Vic, glo dit gaan goed met jou! Weer een strik vraag vanaand by Bybel studie. Gen 2:1 – wie is die “ganse leërmag” 

Antwoord: Ek gaan eerstens die teksgedeelte aanhaal:
Gén 2:1 “ So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leërmag. 2:2 En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al sy werk wat Hy gemaak het.”
Hiermee haal ek graag Strong’s se definisie van die term “leërmag” in Engels aan, naamlik: “צָבָא tsâbâʼ, tsaw-baw’; or (feminine) צְבָאָה tsᵉbâʼâh; from H6633; a mass of persons (or figuratively, things), especially reg. organized for war (an army); by implication, a campaign, literally or figuratively (specifically, hardship, worship):—appointed time, (+) army, (+) battle, company, host, service, soldiers, waiting upon, war(-fare).”
Dus kan die term leërskare meer as een betekenis weergee en derhalwe moet die omliggende konteks toegelaat word om die korrekte betekenis van die gegewe woord te bepaal. Lees meer Wie of Wat is die hele Leërmag in Genesis 2:1?