Sleutelwoord se argiewe: Rentmeesterskap volgens die Bybel

Rentmeesterskap volgens die Bybel

Meet die oorspronklike bestudering van hierdie onderwerp, was dit nie my bedoeling om ‘n artikel daaroor te skryf nie. My doel was gewees om met behulp van die Heilige Gees vas te stel, tot watter mate ek die rentmeesterskap, wat Jesus Christus alle gelowiges opgelê het, getrou volgens die Skrifte uitvoer. Met die Here se genade en insig het ek baie geleer en het besluit om my bevinding in ‘n artikel om te sit, sodat ander gelowiges ook daarby kan baat vind. Ek hoop van harte dat die leser van hierdie artikel ook meer duidelikheid oor hierdie aangeleentheid sal verkry en dat dit ons almal sal aanmoedig om die Here volkome te dien. Daardeur sal Sy Naam verheerlik word. Ek bid, dat met die toepassing van hierdie feite, ons geloof in Hom sal toeneem, en dat ons aan die wêreld sal kan demonstreer dat God ‘n God is wat gebede verhoor, en graag Sy kinders van dag tot dag wil lei en dat Hy hulle nooit in die steek sal laat nie. Lees meer Rentmeesterskap volgens die Bybel