Sleutelwoord se argiewe: wêreldregering

Satan werk in mense om te wil na sy Welbehae

Vraag: Ek het jou artikel “Luciferiese elite se opmars na ‘n een wêreldregering” gelees en dit baie geniet. Ek wil egter net onder jou aandag bring dat baie gedeeltes van die artikel gedupliseer is. Ek weet nie of jy kennis daarvan dra nie. Nieteenstaande hierdie feit het ek jou artikel uiters diepsinnig en leersaam gevind, en jy het daarin ‘n paar insiggewende, asook treffende stellings gemaak waaroor ek nog nooit voorheen gedink het nie. Ek haal dit graag weer aan en vra asseblief of jy bietjie meer oor hierdie onderwerp kan uitbrei. Die gedeelte waarna ek verwys lees soos volg: “Net soos wat gelowiges deur eiesinnigheid, en hoogmoed die Heilige Gees se werking in en deur ons kan verhinder, (1Thess.5:19), so ook kan die luciferiërs, Satan se inwerking teëstaan, veral indien mens onthou dat ongeredde mense slegs in die vlees, en derhalwe hulle eie belang, kan optree waar die drang na geld en mag ongehinderd is. Daarom is sommige geheime genootskappe op die oomblik antagonisties teenoor mekaar.” Ek het amper op my rug geval toe ek die stelling lees! Dit is ‘n onderwerp wat ek glo nog geensins aangeraak is nie en wat tog so belangrik is. Weereens dankie vir jou werk en die moeite wat jy moet insit.

Antwoord: Baie dankie vir jou mooi woorde. Wat die artikel waarna jy verwys aanbetref, en die herhalings wat daarin plaasgevind het kan ek egter nie ‘n duidelike verduideliking gee nie. Ek het dit al reggemaak net om weer dieselfde probleem te ondervind. Ek moet ook net noem dat ek verskriklike geestelike, sowel as fisiese aanvegtinge beleef het toe ek die artikel geskryf het. Dit het op ‘n stadium so erg geraak dat ek amper moed wou opgee, maar danksy die Here het ek staande gebly. Net om vir jou een voorbeeld te gee. Wanneer ek klaar op my skootrekenaar gewerk het skakel ek dit af maar los die deksel oop, want my skootrekenaar is nogal oud, en ek wil nie onnodig dit oop en toe maak indien dit nie nodig is nie. Nadat ek dit afgeskakel het (en ek het doodseker gemaak dat dit afgeskakel is) merk ek later dat daar ‘n blou lig in my kantoor skyn. Maar ek is seker dat ek al die ligte afgeskakel het en toe gaan stel ek ondersoek in. Die ligte in die kantoor was wel af maar my skootrekenaar was aan. Ek het dit toe weer afgesit en kamer toe gegaan. Later sien ek dat die skootrekenaar weer aan is. Toe ek die muis aanraak skakel die skootrekenaar van self af en wou vir ‘n lang ruk nie weer aankom toe ek dit wou aansit nie. Ek het absoluut geen verduideliking daarvoor nie, asook vir die ander probleme wat ek net met die skryf van daardie spesifieke artikel ondervind het nie. Ek moet egter net noem dat ek ‘n sterk vermoede het dat Satan agter baie van die probleme sit.

Lees meer Satan werk in mense om te wil na sy Welbehae

Luciferiese elite se opmars na ‘n een wêreldregering.

Ons lewe in ‘n wêreld wat drasties na afloop van die COVID-19 pandemie verander het. Wanneer wêreld gebeure vinnig plaasvind is dit maklik om belangrike aspekte (veral die gevaarlike gedeeltes, soos byvoorbeeld die luciferiese elite se sinister planne vir die wêreld) daarvan mis te kyk. Om so iets te doen het gewoonlik rampspoedige gevolge. In die verlede was die gelowiges wat die profetiese woord, soos in die Skrifte gevind, ernstig opgeneem het soms uitgelag en as samesweringsteoretikuste afgemaak. Daardie beskuldiging sal nie nou meer gemaak kan word, sonder dat die persoon wat die beskuldiging maak se eie geloofwaardigheid negatief aangeraak word nie. Die wêreld is baie vinnig besig om te verander, en dit geld nie slegs vir Suid Afrika nie, maar sluit die res van die wêreld in. Diegene wat dit nie kan raaksien nie, wil dit nie raaksien nie. Die wêreld stuur op ‘n een wêreldregering, onder bevind van die Antichris, af en die tekens is orals waarneembaar. Maak geen fout nie daar bestaan so iets soos die luciferiese elite. Om hierdie feit te ignoreer is om blindelings in gevaar in te loop.
Spr.22:3 “’n Skrander mens sien die onheil en verberg hom, maar die eenvoudiges gaan verder en word gestraf.”
Wat die saak nog erger maak, is dat daar predikers is wat nie die profetiese woord, soos wat dit in die Skrifte opgeteken staan, aan hulle gemeentes verkondig nie. Hierdie predikers maak hulle daarin skuldig dat hulle nie die volle raad van God verkondig nie, iets wat die Here van hulle verwag en waarvoor hulle rekenskap sal moet gee. Paulus het seker gemaak dat hy wel die volle raad van God verkondig het, naamlik:
Hand.20:26 “Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag dat ek rein is van die bloed van almal. 27 Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. 28 Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het.”
En dit sluit Bybels profesie in!

Lees meer Luciferiese elite se opmars na ‘n een wêreldregering.