Sleutelwoord se argiewe: God se liefde

Was die tuin van Eden God se hoogste doel vir die mens?


Ef 2:4 “Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het, 5 ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus — uit genade is julle gered — 6 en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, 7 sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. 8 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; 9 nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.
Volgens bostaande teksgedeelte is daar twee baie belangrike aspekte wat God vir die mens onderneem het.

Die eerste hiervan is dit wat God in die mens bewerkstellig, naamlik wedergeboorte, waardeur die mens die gawe van die ewige lewe by God ontvang. (die Ewige lewe is by implikasie die ewige lewe en kan nie verloor word nie. So ook vind wedergeboorte slegs eenmaal op ‘n spesifieke punt in tyd plaas en kan dan nooit weer ongedaan gemaak word nie.)

Die tweede aspek van dit wat God vir die mens onderneem is dat Hy ons saam in Christus in die Hemele laat sit. Hierdie posisie in Christus wat die gelowige beklee is ‘n ewigdurende posisie. Indien ‘n persoon sy posisie in Christus kon verloor, dan sou God nie in die eeue wat kom die uitnemende rykdom van Sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus ten toon kon stel nie. God sou dus in Sy doelstelling gefaal het, iets wat nooit kan gebeur nie. Mense wat verkondig dat ware gelowiges die ewige lewe kan verloor, moet baie mooi oor bogenoemde stelling nadink en wat hulle dan by implikasie beweer!

Lees meer Was die tuin van Eden God se hoogste doel vir die mens?

Pyn en Lyding en God se Liefde – dieskrifte.org

Vraag oor pyn en lyding: Eers wil ek jou geluk wens met ‘n pragtige nuwe webblad, tot Sy eer. Ek het jou artikel gelees oor lyding. Ek het ‘n vriend wat ‘n kind van God is en wat prostaat kanker het. Hy gaan deur erge pyn. Hy vra my gisteraand wat ek dink waarom hy deur so ‘n vreeslike pyn moet gaan. Hy vra my ook as God hom so liefhet, waarom hy so erge pyn moet ervaar? Ek het nie regtig vir
hom ‘n bevredigende antwoord nie. Hoe sou jy hom antwoord ? Lees meer Pyn en Lyding en God se Liefde – dieskrifte.org

God se Liefde en Alwetendheid vs die Mens se Rebellie

Vraag: Hi Vic, ek het al jou artikels op die blad gelees. Dit is baie leersaam. Ek het ‘n vraag wat lank in my gedagtes is. Ek glo volkome in God en dat Hy alwetend is. Die vraag vra ek met die grootste respek. Hoekom het God die mens gemaak as hy geweet het dat die mens gaan sondig en dat dit sy Seun se lewe gaan kos om ons te red. Hy het ons nie as robotte gemaak nie maar met ‘n wil. Nogtans…..
Groete.

Antwoord: Dit is ‘n baie goeie vraag en ek dink daar is baie gelowiges wat met dieselfde vraag worstel. Die antwoord op jou vraag, glo ek, is gesetel in wie God is, soos wat Hy Homself in die Bybel aan die mens openbaar. Hierdie feit is nogal belangrik, want daar is groot gedeeltes van die belydende Christendom wat ‘n konsep van die Here handhaaf wat nie ooreenstem met hoe God Homself in die Bybel aan ons openbaar nie. Daar is dus teoloë wat beweer dat die Here liefde is, en om hierdie rede sal Hy niemand na die poel van vuur verdoem nie. Alhoewel die Here ‘n God van liefde is, stel die Bybel dit egter duidelik, dat Hy ook ‘n God van geregtigheid is en daarom moet Hy sonde straf. Dit wil dus voorkom asof daar ‘n paradoks is, maar die oplossing lê in wie die Here is. (Ek sal later meer oor hierdie punt uitbrei) God kan op geen stadium in stryd met enige van Sy attribute optree nie, want dan sal Hy nie meer God wees nie. Die Bybel stel dit egter baie duidelik, dat iemand wat die Evangelie verwerp in die poel van vuur gewerp sal word.
Joh 3:35 “Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. 3:36 Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.” Lees meer God se Liefde en Alwetendheid vs die Mens se Rebellie