Sleutelwoord se argiewe: verlos

Wil God almal verlos?-deel 1

Vraag aangaande God en uitverkiesing: Baie dankie vir al die inligting op jou blad.Indien dit reg is met jou sou ek graag wou kers-opsteek oor n saak.

Ons biduur groep het gisteraand oor n saak getwyfel. Dit handel daaroor of alle mense gered kan word of nie. Kan ek uit vrye wil tot God nader of moet Hy my roep. M.a.w. is dit net geroepenes wat gered kan word? Iemand het genoem dat ons besig is met kettery (heresy). Ons moet na Mat 13 kyk en sien dat die onkruid mense is wat deur Satan geplant is. Daarom is bv Gal 5 slegs geskryf vir die wat deur God geplant is. Ek wonder maar net, staan alle mense dan nie ‘n kans om gered te word nie? Is die Koninkryk van God dan slegs vir die wat deur God geroep is. (Die persoon het ook aangegaan oor semi-pelagianisme wat ons dan sou verkondig en die valse evangelie is. Ek het nog nooit eens daarvan gehoor nie.)

Antwoord: Ek gaan jou vrae in gedeeltes opbreek en dit dan vanuit slegs die Bybel beantwoord. Hierdie siening kom veral onder die Calvinistiese uitverkiesingsleer of te wel Calvinisme voor. Dit is ‘n uiterste belangrike vraag wat jy gestel het en dit is ook van uiterste belang om dit slegs vanuit die Bybel te beantwoord. Wat die bewering oor semi-pelagianisme aanbetref sal ek in ‘n afsonderlike artikel beantwoord omrede hierdie artikel reeds lank genoeg gaan wees.

Lees meer Wil God almal verlos?-deel 1

God se Liefde en Alwetendheid vs die Mens se Rebellie

Vraag: Hi Vic, ek het al jou artikels op die blad gelees. Dit is baie leersaam. Ek het ‘n vraag wat lank in my gedagtes is. Ek glo volkome in God en dat Hy alwetend is. Die vraag vra ek met die grootste respek. Hoekom het God die mens gemaak as hy geweet het dat die mens gaan sondig en dat dit sy Seun se lewe gaan kos om ons te red. Hy het ons nie as robotte gemaak nie maar met ‘n wil. Nogtans…..
Groete.

Antwoord: Dit is ‘n baie goeie vraag en ek dink daar is baie gelowiges wat met dieselfde vraag worstel. Die antwoord op jou vraag, glo ek, is gesetel in wie God is, soos wat Hy Homself in die Bybel aan die mens openbaar. Hierdie feit is nogal belangrik, want daar is groot gedeeltes van die belydende Christendom wat ‘n konsep van die Here handhaaf wat nie ooreenstem met hoe God Homself in die Bybel aan ons openbaar nie. Daar is dus teoloë wat beweer dat die Here liefde is, en om hierdie rede sal Hy niemand na die poel van vuur verdoem nie. Alhoewel die Here ‘n God van liefde is, stel die Bybel dit egter duidelik, dat Hy ook ‘n God van geregtigheid is en daarom moet Hy sonde straf. Dit wil dus voorkom asof daar ‘n paradoks is, maar die oplossing lê in wie die Here is. (Ek sal later meer oor hierdie punt uitbrei) God kan op geen stadium in stryd met enige van Sy attribute optree nie, want dan sal Hy nie meer God wees nie. Die Bybel stel dit egter baie duidelik, dat iemand wat die Evangelie verwerp in die poel van vuur gewerp sal word.
Joh 3:35 “Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. 3:36 Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.” Lees meer God se Liefde en Alwetendheid vs die Mens se Rebellie

Ek voel te sondig om gered te word

Vraag: Ek voel te sondig om gered te word. Help asb!!

Antwoord: Eerstens is dit baie belangrik om te besef dat jou gevoelens jou nie red nie. Jy word gered deur om eenvoudig in Jesus Christus (die voorwerp van jou geloof), en Sy versoenings werk aan die kruis,(die Evangelie) te glo en nie op jou gevoelens, werke, doop , kerkbywoning of enige iets anders nie!! Dit is van uiterste belang, om te glo wat die Here in Sy woord aan jou sê, en nie wat enige persoon (my inkluis) of kerk denominasie aan jou mag voorhou nie. Moet ook nie op jou gevoel staatmaak nie, want ons emosies is nie baie betroubaar nie en kan selfs totaal en al misleidend wees. Vergelyk altyd alles wat ek of enige persoon aan jou verkondig, met wat God in Sy woord (die Bybel) aan jou sê, en interpreteer altyd onduidelike teksgedeeltes met die wat duidelik gestel is, nie anders om nie. Onthou altyd, dat as jy wil hoor wat die Here aan jou wil sê, dan moet jy jou Bybel lees en nie op buite Bybelse profesieë, gevoelens, omstandighede en tradisies staatmaak nie. Kom ons gaan kyk wat God oor jou situasie te sê het. (Lees ook asb die artikel “Die onderskeid tussen ‘n gelowige en n dissipel“) Lees meer Ek voel te sondig om gered te word