Sleutelwoord se argiewe: Geloof

Generiese geloof vs Reddende geloof

Daar heers tans groot verwarring rondom die onderwerp van geloof. Baie mense glo dat geloof die een of ander krag is wat hulle kan gebruik om die werklikheid, of omstandighede rondom hulle te verander of te beïnvloed. Dus verklaar hierdie persone direk, of indirek, dat geloof oor inherente krag besit, en indien ‘n persoon genoeg daarvan kan opwerk, hy in staat sal wees om alles te doen insluitende die feit dat hulle berge met die spreek van een woord letterlik kan versit. Derhalwe maak hulle van teksgedeeltes soos Matt. 17:20 as proefteks gebruik om hulle stelling te staaf, naamlik:
Matt.17:20 “En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.” (Ons sal later na hierdie teksgedeelte terugkom.)
Maar vir eers is dit belangrik om te bepaal wat die Bybel oor geloof te sê het, en dan sal daar met hierdie studie gepoog word om onderskeid tussen generiese geloof en reddende geloof te verduidelik. Ons almal beskik oor geloof en maak daagliks daarvan gebruik. (Ek praat nie nou noodwendig van reddende geloof nie. Geloof kan in twee kategorieë ingedeel word, naamlik generiese geloof, of geloof in die algemeen, en reddende geloof, wat wedergeboorte en die ewige lewe tot gevolg het.)

Lees meer Generiese geloof vs Reddende geloof

Jesus se oplossing vir vrees en bekommernis

Omrede ons na aanvanklike wedergeboorte nog steeds met ons ou sonde natuur opgeskeep sit, gaan ons nog steeds, van tyd tot tyd, die geneigdheid toon om onsself oor die dag van môre te wil bekommer. Die Here Jesus Christus het egter aan ons Sy oplossing vir die probleem van bekommernis en vreesagtigheid gegee en ons vind hierdie oplossing in Mat 6:25-34. Indien mens egter die teksgedeelte in dele opbreek en sorgvuldig bestudeer, sal ons die antwoord vir die probleem van onnodige bekommernis en vrees daarin vind. Die genoemde teksgedeelte gaan in verskillende dele verdeel word, en gaan dan kortliks onder afsonderlike opskrifte of afdelings bespreek word. Dit sal die leser help om in tye van twyfel, rasioneel oor die oplossing vir die probleem te dink, met die wete dat niks vir God onmoontlik is nie en dat Hy, as ons Skepper en hemelse Vader, weet wat ons nodig het en hoe om dit aan ons te gee. Lees meer Jesus se oplossing vir vrees en bekommernis

Heiligmaking op Grond van Genade deur Geloof. Deel 2

Inleiding: In deel een van hierdie reeks van drie artikels, wat oor heiligmaking in die gelowige se lewe, na aanvanklike wedergeboorte, handel het ons die eerste twee vra oor hierdie onderwerp gestel, asook beantwoord. Die eerste vraag was soos volg gestel: “ Vind heiligmaking op grond van genade deur geloof alleen plaas, of vind heiligmaking op grond van geloof plus goeie werke plaas?” Dit is vanuit die Skrifte bevestig, dat die gelowige nie in staat is, of oor die vermoë in homself beskik, om suksesvolle heiligmaking in sy eie lewe te bewerkstellig nie. Dit is gedemonstreer dat die gelowige van die Here Jesus Christus en die Heilige Gees afhanklik is om vrugte in sy lewe voort te bring. Al hierdie dinge bewerkstellig God op grond van Sy genade alleen, sonder dat die mens enige iets daartoe kan bydra. Werklike heiligmaking is nie deur geloof plus werke nie, maar deur geloof alleen in wat God in Sy genade sal voorsien! Die tweede vraag is soos volg gestel: “Bepaal die gelowige se werke sy posisie, of bepaal die gelowige se posisie sy werke?” In hierdie geval is daar ook vanuit die Skrifte gedemonstreer, dat ‘n gelowige se stand in Christus sy werke behoort te bepaal en dat die gelowige se werke nie sy posisie in Christus kan bepaal nie. Wie ‘n persoon in Christus is, behoort dus te bepaal hoe daardie persoon optree! (Vir ‘n volledige uiteensetting van hierdie waarhede, word die leser aangeraai om deel een van hierdie reeks van drie artikels te lees.) Voordat die laaste twee vra gesetel en beantwoord gaan word, sal ons weer vanuit die Skrifte demonstreer wat met ‘n persoon sal gebeur indien hy in sy eie krag heiligmaking in sy lewe wil bewerkstellig. Die apostel Paulus het aan ons ‘n voorbeeld vanuit sy eie lewe nagelaat, sodat ons nie dieselfde foute sou begaan en onsself frustreer nie. Lees meer Heiligmaking op Grond van Genade deur Geloof. Deel 2

Ek voel te sondig om gered te word

Vraag: Ek voel te sondig om gered te word. Help asb!!

Antwoord: Eerstens is dit baie belangrik om te besef dat jou gevoelens jou nie red nie. Jy word gered deur om eenvoudig in Jesus Christus (die voorwerp van jou geloof), en Sy versoenings werk aan die kruis,(die Evangelie) te glo en nie op jou gevoelens, werke, doop , kerkbywoning of enige iets anders nie!! Dit is van uiterste belang, om te glo wat die Here in Sy woord aan jou sê, en nie wat enige persoon (my inkluis) of kerk denominasie aan jou mag voorhou nie. Moet ook nie op jou gevoel staatmaak nie, want ons emosies is nie baie betroubaar nie en kan selfs totaal en al misleidend wees. Vergelyk altyd alles wat ek of enige persoon aan jou verkondig, met wat God in Sy woord (die Bybel) aan jou sê, en interpreteer altyd onduidelike teksgedeeltes met die wat duidelik gestel is, nie anders om nie. Onthou altyd, dat as jy wil hoor wat die Here aan jou wil sê, dan moet jy jou Bybel lees en nie op buite Bybelse profesieë, gevoelens, omstandighede en tradisies staatmaak nie. Kom ons gaan kyk wat God oor jou situasie te sê het. (Lees ook asb die artikel “Die onderskeid tussen ‘n gelowige en n dissipel“) Lees meer Ek voel te sondig om gered te word

Die Objek van Geloof

Geloof het nooit meriete of waarde op sy eie nie. Die meriete en waarde van geloof lê in die voorwerp/objek op wat vertrou word. Ons almal beoefen geloof daagliks op verskeie voorwerpe uit. Ons glo en vertrou dat ons geld iets vir ons kan koop. Ons glo die koerant berigte wat ons lees, en glo wat ons op televisie hoor en sien. Ons vertrou op ons vriende en eggenote. Ons glo en vertrou selfs in onsself. Dus gaan ons geloof net so betroubaar wees, soos wat die voorwerp/objek is waarop ons vertrou. Dus kan ons met sekerheid sê dat geloof op sy eie, maak nie saak hoe groot dit ook al mag wees nie, geen inherente krag beskik nie. Die krag lê alleenlik in die voorwerp/objek waarop ons vertrou. Lees meer Die Objek van Geloof

Bybelse Geloof

Vraag:
Ek het op Kenneth Copeland se webtuiste gelees dat God Homself in ‘n posisie geplaas het waar ons geloof Hom kan beheer, nie net Homself nie maar ook alle hulpmiddele wat God in die Hemel besit. Hoekom gebeur dit dan nie vir my nie? Het ek dan nie ware geloof nie? Aangeheg sal jy die skakel na die webbladsy kry. Help asb!

Antwoord:
Ek sal nie bekommerd wees as ek jy is nie. Ek is bevrees dat Kenneth nie aan jou die waarheid volgens die Skrifte vertel nie. Ek het sy artikel gelees en sal kortliks daarop antwoord. Ek gaan net die gedeelte bespreek wat jy genoem het omrede dit ‘n baie lang antwoord sal wees indien ek die hele dokument moet ontleed en  met die Skrifte vergelyk. Ek gaan dus net die gedeelte onder die opskrif “When Faith Talks” bespreek. Lees meer Bybelse Geloof