Sleutelwoord se argiewe: die Duiwel bind

Bind en Ontbind van Bose Geeste!

Daar is deesdae ‘n siening onder ‘n baie groot gedeelte van die belydende Christendom wat verklaar  dat ons, as gelowiges, die Duiwel en demone kan bind. (Neem asb kennis dat hierdie studie nogal lank is en die leser word aangeraai om eerder die artikel uit te druk en dan rustig te lees.) Sommige mense gaan ook so ver en beweer dat self siektes en armoede ontbind kan word, wat daartoe aanleiding sal gee dat die betrokke persoon welvaart sal beleef en selfs volkome van siektes bevry kan wees. ‘n Verdere uitvloeisel wat uit hierdie leerstelling voortkom,  is die leer dat ons as gelowiges die gesag, en mandaat, het om bose geeste wat oor spesifieke dorpe, stede, lande en self kontinente heers te bind wat daartoe sal lei dat hierdie plekke uit die mag van hierdie demone bevry sal raak en op hierdie wyse sal die wêreld weer vir Christus terug gewen kan word. Daarbenewens word dan seminare en lesings aangebied waar ywerige gelowiges geleer word hoe om hierdie bose geeste te bind, en word daar gereeld op televisie, op radio, boeke, asook op konferensies verkondig dat gelowiges die offensief teen Satan en ander bose geeste moet neem, waardeur bose geeste deur die toepassing van strategiese geestelike oorlogvoering gebind en sodoende sal die bose geeste se houvas oor hierdie gebiede verbreek word. Daar word ook verkondig, dat daar individuele geeste of demone is wat in beheer van sekere dorpe, stede geografiese streke asook individuele geboue (territoriale geeste of demone) is, en indien gelowiges hierdie geeste wat oor daardie plekke gesag uitoefen bind, dit daartoe sal lei dat daardie plekke geëvangeliseer sal word. Hierdie leerstelling word ook op individuele toegepas en daar word soms so ver gegaan as om te beweer dat bindings van armoede gebreek, of ontbind kan word, wat daartoe sal lei dat die betrokke persoon rykdom en voorspoed sal beleef. Lees meer Bind en Ontbind van Bose Geeste!