Sleutelwoord se argiewe: genesing

Genees en Genesing tydens die Post Apostoliese Tydperk

Vraag: Vic, jy het my in die verlede so mooi ( Skrif binne konteks) gehelp met Hebr 12:14. Nou het ek weer jou hulp nodig. Het ons as gelowiges dieselfde mag en outoriteit as wat die apostels en hulle legate gehad het om te genees? Skrifte soos Markus 16:15-18. Lukas 10:1-20 en Joh 14:12 word gebruik om te beweer ons as gelowiges het outoriteit en mag om dooies op te wek, siekes te genees ens. Wat beteken mag en outoriteit in die konteks?

Dankie vir jou puik web tuiste, ek het al baie geleer daaruit.

By voorbaat dankie.

Antwoord: Baie dankie vir jou mooi komplement oor die webtuiste, maar alle eer moet die Here toekom, want sonder Hom sou ek nooit hierdie webtuiste kon skryf nie. Ek gaan die verskillende teksgedeeltes waarna jy verwys afsonderlik bespreek, en dan gaan ek een byvoeg wat volgens my mening een van die teksgedeeltes is, wat die meeste as bewys gebruik word, dat ons in die Kerk Dispensasie die outoriteit het om siektes gesond te maak en mens uit die dood op te wek. Lees meer Genees en Genesing tydens die Post Apostoliese Tydperk

Genesing ‘n Skriftuurlike Perspektief

As dit by die bestudering van die onderwerp van genesing in die Bybel kom, is dit baie belangrik om te besef, dat alle siektes wat ons huidiglik in die wêreld beleef, in ‘n algemene sin, die gevolge van sonde is. As sonde nie deur die ongehoorsaamheid van die mens in die tuin van Eden toegelaat was nie, sou daar geen siektes, lyding of fisiese dood in die wêreld gewees het nie. Dit is baie belangrik om hierdie feit ingedagte te hou indien ons om onsself rondkyk en al die swaarkry en lyding om ons waarneem. Dood en lyding is die gevolg van sonde, en dit behoort ons te herinner dat alle sonde rebellie teen God is en dat sonde gevolge het. Die leser word ten sterkste aangeraai om ook die artikel “Het die Kerk dieselfde Mag en Outoriteit as wat die Apostels gehad het om te Genees?” te lees. Lees meer Genesing ‘n Skriftuurlike Perspektief

Die Salwing (The Anointing)

Voordat ons met die artikel oor die Salwing begin, wil ek net graag die leser ten sterkste aanraai om Derren Brown – Miracles for Sale (Full) op YouTube op te soek en die program aandagtig deur te kyk. Sy program vlek die bedrog en metodes agter die tendens van geloof geneeshere oop, en demonstreer dat hierdie mense nie werklik deur die Heilige Gees gesalf is om mense te genees nie, maar dat hulle aangeleerde metodes gebruik om hulle gehore te verkul en te mislei. Die leser word aangeraai om mooi na die tegnieke en metodes wat hierdie mense aanwend te kyk en te bestudeer, en dan self vas te stel of hy dalk nie self aan die ontvang kant van hierdie bedrogspul is nie. Onthou geloof wat nie op Bybelse waarhede gebaseer is nie, is nie ware geloof nie, maar ‘n delusie. Kan daar van ‘n persoon gesê word dat hy God dien as hy van sulke slinkse metodes gebruik maak? Een so ‘n metode is die sogenaamde kulkuns om te beweer dat ‘n persoon se een been korter as die ander is en dan die kulkuns aan te wend om te bewys dat daar ‘n werklike wonderwerk plaasgevind het. Dit is skokkend, oneties en boonop oneerlik van pastore om van hierdie tegnieke gebruik te maak en dit dan as ‘n wonderwerk aan hulle gehore voor te wil hou!! God sal nooit enige manipulasie en leuens goedkeur om Sy werk te bevorder nie! Lees meer Die Salwing (The Anointing)