Sleutelwoord se argiewe: Rassehaat en die Christen

Rassehaat en die Christen

Vraag: Wat sê die Bybel oor rassehaat en kan ons verwag dat dit sal toeneem soos wat Jesus se wederkoms nader kom? Het die Bybel enigsins hieroor iets te sê?

Antwoord: Voordat ons hierdie onderwerp bespreek is dit van uiterste belang dat die Bybel as maatstaf vir ons antwoord gebruik word en nie ons menslike tradisies en vooropgestelde idees nie. Rassehaat is ook ‘n baie sensitiewe onderwerp wat met uiterste omsigtigheid benader moet word. Dit gaan ons egter niks baat as ons nie die onderwerp eerlik en openlik benader nie. Ook gaan dit niks help as ons, ons koppe onder die sand insteek en voorgee asof hierdie probleem nie bestaan nie. ‘n Eerlike blik na ons samelewing sal duidelik bewys dat rassehaat deel van ons alledaagse lewens is, en selfs ook aan die toeneem is. Die feit van die saak is dat rassehaat nie net in ons eie land bestaan nie, maar dat dit regoor die wêreld bestaan en selfs aan die toeneem is. Wat ons as gelowiges moet vasstel is of die Bybel iets oor hierdie aangeleentheid te sê het en watse optrede God van ons as Sy kinders verwag. Lees meer Rassehaat en die Christen