Sleutelwoord se argiewe: verdrukking

Dokumentêre programme en die komende oorlog

Vraag: Ek het jou artikel “Raad aan gelowiges in hierdie tydperk van verval. Deel 1” gelees en dit baie leersaam gevind. Ek stem heelhartig met jou saam, en wil net ietsie rakende jou stelling oor dokumentêre programme op televisie byvoeg. Ek is bewus van die feit dat daar byvoorbeeld professore in geskiedenis is wat met mekaar oor dieselfde stel historiese en argeologiese data sal verskil. Mens hoef net die verskillende opinies in ‘n goeie biblioteek met mekaar te vergelyk om my stelling te regverdig. Om hierdie rede sou ek byvoeg dat mens nie alles wat in dokumentêre verkondig word as onweerlegbare bewyse moet beskou nie. Ongelukkig is die enigste bron van inligting vir meeste van ons gewoonlik net die program waarna ons op televisie kyk. Die gevolgtrekking wat daar bereik word kan ‘n groot inpak op ons lewens beskouing, asook optrede vir die res van ons lewe hê. Volgens my is is iets uiters gevaarlik indien dit vir verkeerde redes aangewend word. Is daar enige raad wat mens in gesprekke oor hierdie onderwerp kan ophaal wat die gemoedere nie te veel sal laat opvlam nie. Ek vra dit omdat daar lede in my familie is wat alle dokumentêre programme op televisie as heilswaarheid bestempel, ten spyte van die feit dat mens bogenoemde feite aan hulle voorhou. Weereens baie dankie.

Lees meer Dokumentêre programme en die komende oorlog

Profetiese rede op die Olyfberg volgens Mattheus Deel 1

Die begin van die smarte (Die begin van die verdrukking)

Die gesprek wat die Here Jesus Christus op die Olyfberg gelewer het is een van die vier hoof gesprekke wat Hy met Sy eerste koms aarde toe gelewer het, en die inhoud daarvan moet met die Bergpredikasie (wat oor die morele en etiese beginsels van die koninkryk handel Mattheus 5 – 7); met die predikasie wat oor die huidige tydperk handel (wat oor die koninkryk wat in versteekte vorm in die harte van mense voortbestaan, terwyl die Koning afwesig is, handel. Mattheus 13) en met die gesprek in die bovertrek ( wat oor die kerk wat as die liggaam van Christus in die huidige tydperk handel. Johannes 13 – 17) vergelyk word. Die gesprek op die Olyfberg handel oor die einde van die huidige dispensasie (tussen die twee komste van Christus) wanneer Jesus Christus weer aarde toe sal kom om Sy koninkryk fisies aarde te kom vestig. Die gesprek op die Olyfberg het gevolg op die gebeure in Mattheus 23 waar Jesus die Fariseërs en Skrifgeleerdes ernstig betig het oor hulle valse en skynheilige godsdiens en praktyke. Hoofstuk 23 het afgesluit met Jesus se bewoënheid oor die stad Jerusalem.
Mat 23:37 “Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig dié wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ‘n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie!
23:38 Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat!
23:39 Want Ek sê vir julle: Julle sal My van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sê: Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!”
Vir Sy dissipels moes Sy woorde verwarrend geklink het, want hulle het verwag dat Jesus Sy Koninkryk onmiddellik gaan vestig en hoe sou Hy oor die nasie Israel kon regeer as die nasie woes gelaat word? Dit herinner mens nogal aan die tyd toe die heerlikheid van God op ‘n vorige geldeenheid die tempel van Salomo verlaat het, voordat die volk Israel in ballingskap weggevoer was. (Esg 9:3; 10:4; 11:23) Daar het God die tempel verlaat en hier verlaat God weereens die tempel, net voordat die herboude tempel weereens verwoes sou word en die volk na die uiteindes van die wêreld verstrooi sou word! Lees meer Profetiese rede op die Olyfberg volgens Mattheus Deel 1