Sleutelwoord se argiewe: dood

Waarom gaan gelowiges nog steeds dood?

Baie mense vra my hoekom die mens dan nog steeds doodgaan indien die Here Jesus Christus alreeds aan die kruis vir hulle sondes versoening gedoen het. Met die skryf van hierdie artikel, sal ek poog om daardie vraag oor die dood te beantwoord en slegs vanuit die Skrifte my gevolgtrekkings maak. (lees ook gerus die artikels “ Genees en Genesing tydens die Post Apostoliese Tydperk” asook “Pyn en Lyding en God se Liefde

Lees meer Waarom gaan gelowiges nog steeds dood?

Naby die Dood Ervarings of Skyndood vs Wat sê die Skrifte

Vraag oor naby die dood ervarings: Goeie middag Vic

Baie dankie vir jou webtuiste dit help ons gesin baie Donderdag aande wanneer ons stil raak by God. Ek het verlede week vir hulle oor ter helle neergedaal gelees en dit was ongelooflik interessant. Ons het so lekker gesels rondom dit. Ons het wel ‘n vraag as jy ons dalk kan help met dit. Die mense wat n skyndood het en wat hemel toe gaan? Elke persoon het n ander ervaring van die hemel so dit is vir ons nogal verwarrend. Ek sal dit waardeur as jy vir ons dalk bietjie kan leiding gee rondom dit.

Vriendelike groete en seën

Antwoord: Baie dankie vir jou epos, en boonop is dit altyd ‘n seëning om te hoor dat medegelowiges die artikels op die webtuiste interessant en leersaam vind. Ek kan net die Here daarvoor dank, want sonder Hom sou ek nooit die webtuiste kon geskryf het nie. Dit is ook bemoedigend om te hoor dat daar nog gesinne is wat om God se woord vergader. Ongelukkig het ons samelewing meer sulke gesinne nodig! So ver dit jou vraag oor die naby die dood ervarings aanbetref, sal ek jou slegs my mening oor hierdie verskynsel kan gee, maar ek sal poog om my mening slegs op die Skrifte te baseer, omdat ek bo enige twyfel weet dat die antwoord in God se woord te vinde sal wees. Lees meer Naby die Dood Ervarings of Skyndood vs Wat sê die Skrifte

Sewe verskillende vorms van Dood in die Bybel

Wat beteken die woord “dood” in die Bybel en beskik hierdie woord oor meer as net een betekenis? Met die skryf van hierdie artikel, sal daar gepoog word om hierdie vraag te beantwoord. In 2 Timoteus 2:15 merk ons op, hoedat die Apostel Paulus aan sy getroue metgesel, Timoteus, die opdrag gee, om homself beproef voor God te stel, deurdat hy die woord van God reg sny.
2Ti 2:15 “Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.”
Dieselfde opdrag geld vir ons vandag, veral in die tye waarin ons lewe, waar valse leerstellings so ‘n groot ingang in die belydende Christendom gemaak het. Hierdie stelling geld veral, wanneer dit by die verdediging van die Evangelie, van God se genade sonder verdienste, kom. Om hierdie rede is dit belangrik, dat ons oor die vermoë beskik, om die nodige onderskeid tussen die betekenisse van sekere terme in die Skrifte te onderskei. In hierdie artikel gaan ek die sewe verskillende vorme van dood in die Bybel uiteensit en kortliks bespreek, wat sal verhoed dat die leser werke deel van die Evangelie maak, en dit sal boonop die bestudering en verstaan van die Bybel vergemaklik. Dit is alle gelowiges se plig om die Evangelie van God se genade, sonder verdienste, teen alle pogings om werke daarby te voeg, te beskerm. Veral as dit by fase een van ons verlossing, naamlik wedergeboorte kom. Om hierdie rede is dit uiters belangrik vir die leser om deeglik van die drie fases van verlossing kennis te dra. Indien die leser dit nie alreeds gedoen het nie, word hy/sy ten sterkste aangeraai om eerstens die artikel “Drie Fases van Verlossing” te lees, alvorens hy met die lees van hierdie artikel voorgaan. Lees meer Sewe verskillende vorms van Dood in die Bybel

Tydperk tussen die dood en die oordeel

Vraag: Waar gaan die mense in die tussentyd na hul dood terwyl ons almal wag vir die oordeelsdag? Hoe kan van hul reeds in die hemel wees en sommiges reeds in die hel?

Antwoord: Baie goeie vraag! Voor ek egter jou vraag gaan beantwoord is dit belangrik dat ons verstaan wat die Bybel met dood bedoel. Volgens die Bybel word die dood nooit as totale vernietiging of die ophou van bestaan bestempel nie, en word dit altyd as skeiding tussen siel, gees en liggaam bestempel. ‘n Persoon wat in ongeloof tot sterwe kom word vir altyd van die teenwoordigheid van God geskei maar daardie persoon se gees en siel lewe bewustelik, of in die teenwoordigheid van God in die hemel of in die doderyk, voort.(Luk 16:19-31) (Ek sal later meer hieroor uitbrei.) Lees meer Tydperk tussen die dood en die oordeel