Sleutelwoord se argiewe: Sterf

Hoekom sukkel mense om te sterf veral by ou mense

Vraag: Mens het so baie vrae en die Woord sê ons sal eendag ten volle antwoorde op ons vrae kry. Maar ek wil graag weet as jy my kan laat verstaan. Hoekom sukkel mense om te sterf veral by ou mense. My tannie is 74 jaar oud en het kanker en hul kan haar nie chemo gee nie want sy is te swak. Sy is al so maer, kan nie eet en drink nie en mens ruik al die dood maar sy sterf nie.

Daar is mense wat al met haar gepraat het, en gebid het en het haar ook al gesalf. Sy ly ook aan alzheimers kort geheue verlies. So sy verstaan met tye. Sy ly baie en het baie pyn, maar sterf nie??

Ons lees jou verduidelikings op jou webtuiste en dit het ons oë met baie dinge oop gemaak. Mag die Here Jesus Christus jou ryklik seën.

Baie groete.

Lees meer Hoekom sukkel mense om te sterf veral by ou mense

Waarom gaan gelowiges nog steeds dood?

Baie mense vra my hoekom die mens dan nog steeds doodgaan indien die Here Jesus Christus alreeds aan die kruis vir hulle sondes versoening gedoen het. Met die skryf van hierdie artikel, sal ek poog om daardie vraag oor die dood te beantwoord en slegs vanuit die Skrifte my gevolgtrekkings maak. (lees ook gerus die artikels “ Genees en Genesing tydens die Post Apostoliese Tydperk” asook “Pyn en Lyding en God se Liefde

Lees meer Waarom gaan gelowiges nog steeds dood?

Wanneer ons Sterf

Hierdie is nie juis een van die mees aangenaamste onderwerpe om oor te skryf nie, maar die feit bly staan dat ons almal die een of ander tyd gaan sterf. (indien ons gelukkig is sal ons deel van die groep gelowiges wees wat die dood d.m.v. die wegraping sal vryspring.) Vir baie mense is die gedagte van die dood iets vreesliks, maar vir die gelowige hoef dit nie die geval te wees nie.

Onthou, dat die Bybel nooit die dood, as uitwissing van bestaan omskryf nie, maar wel as skeiding. Indien iemand sterf, dan sterf net sy fisiese liggaam, maar sy gees en siel bly bewustelik voortbestaan. Die verhaal van Lasarus en die ryk man demonstreer hierdie waarheid baie mooi.(Luk 16:19 – 31) Ek gaan egter Openbaring 6:9 hier aanhaal om mooi te illustreer wat met die mens na sy afsterwe gebeur.
Opn 6:9 “En toe Hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. 6:10 En hulle het met ‘n groot stem uitgeroep en gesê: Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? 6:11 En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; en aan hulle is gesê dat hulle nog ‘n klein tydjie moes rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees.”
Soos wat duidelik uit bostaande teksgedeeltes waargeneem kan word, bestaan mense wat alreeds afgesterf het, bewustelik voort al sou ons hulle as afgesterf aan hierdie kant van die graf beskryf. Daar is dus geen sprake van ‘n sieleslaap soos wat sekere mense beweer nie. Wanneer ‘n gelowige tot sterwe kom, vind daar ‘n skeiding tussen sy liggaam, en sy siel en gees plaas. Sy siel en gees is egter onmiddellik in die teenwoordigheid van God.
2Ko 5:8 “Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon.” (Die gelowige is in Christus en kan dus nooit van God geskei word nie, en hierdie feit geld selfs vir die oomblik wanneer ons sterf.) Lees meer Wanneer ons Sterf

Waarom Sterf ons Nog?

Vraag: As Jesus vir al ons sondes gesterf het hoekom word ons dan nog siek en sterf. Jammer as dit soos ‘n simpel vraag klink maar dit is nogal belangrik vir my.

Antwoord: Dit is nie ‘n onnosele vraag nie en dit wys dat jy oor die regte dinge dink. Eindelik is dit ‘n baie goeie vraag. As mens het ons nog steeds ons sonde natuur al word ons wedergebore. Wedergeboorte vind in ons gees plaas die oomblik wat ons glo. Maar ons is nog steeds in ons sondige liggaam en pleeg ook nog sonde. Ook is hierdie liggame wat ons het ook nie geskik om die Koninkryk van God in te gaan nie. Ons kry ons nuwe liggame met die eerste opstanding wanneer die wegraping plaasvind. Nie almal sal sterf nie maar sommige sal verander word en ‘n nuwe liggaam kry wat geskik is vir die Hemel. Lees meer Waarom Sterf ons Nog?