Sleutelwoord se argiewe: Engele

Die duiwel se aktiwiteite sover dit die gelowige aanbetref. Deel 2

Soos wat ons alreeds in deel een van hierdie studie gedemonstreer het, is die duiwel ons versoeker (Mat. 4:3; 1Thess. 3:5) Hy het die mensdom van die begin af, kort nadat God hulle geskape het, alreeds versoek en verlei. (Gen. 3:1-7) Met Sy eerste koms is die Here (Seun van die mens, volkome God en volkome mens) ook aan die Duiwel se pogings om Hom te verlei blootgestel, alhoewel die Here Jesus Christus nooit gesondig het nie. (Die Here Jesus Christus is die God-mens, volkome God en volkome mens en as sulks is Hy sondeloos.) Deurdat Hy volkome menslike liggaam by Sy Godheid gevoeg het, sonder om enigsins Sy Godheid, asook enige attribute van Sy Godheid, prys te gee, het Hy as mens niks gedoen wat Sy Hemelse Vader nie sou goedkeur nie. As ‘n Jood, wat onder die wet gelewe het, het Hy nooit die wet oortree nie, maar deur Sy sondelose lewe het Hy volkome die wet vervul.
Mat 5:17 “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.”
Onthou, alles wat nie tot eer van God, en binne die raamwerk van God se wil gedoen word nie is sonde, en daarom het die Here Jesus Christus ten alle tye die glorie van God uitgedra en alles tot eer van Sy Vader gedoen.
Joh 8:29 “En Hy wat My gestuur het, is met My; die Vader het My nie alleen gelaat nie, omdat Ek altyd doen wat Hom welgevallig is.” Lees meer Die duiwel se aktiwiteite sover dit die gelowige aanbetref. Deel 2

Die Leerstelling van die Heilige Engele

Voordat ons met hierdie studie begin, moet net gelet word dat hierdie artikel hoofsaaklik oor heilige engele handel en nie oor bose geeste of gevalle engele nie. Indien dit die Here se wil is, sal ek ‘n aparte artikel, wat spesifiek oor bose geeste handel, skrywe. Die bestaan van engele word in minstens 34 boeke van die die Bybel bevestig en die term “engel en engele ” kom minstens 275 keer in die Bybel voor. Verder het die Here Jesus Christus self die bestaan van engele bevestig en het ook self oor hulle bestaan geleer.
Mat 18:10 “Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie; want Ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is.” Lees meer Die Leerstelling van die Heilige Engele