Keuses

Keuses 1Keuses 2

Ai hoe lekker is dit nie, om ‘n outobiografie van ‘n sendeling of ander werker van God op te tel en te lees hoe so ‘n persoon die goeie nuus van die Evangelie van die Here verkondig het en hoe hulle deur geloof selfs onmoontlike struikelblokke oorkom het nie. Dit is lekker om van hulle hoogte en lae punte te lees, en te lees hoe die Here so ‘n persoon deur al die moeilike tye bygestaan het. Dit laat mens sommer weer goed voel. Dan word mens weer herinner dat daar wel mense is wat werklik God op Sy Woord neem en in hierdie bose wêreld in Hom glo. Mens lees ook van gelowiges wat hulle lewens verloor het in die proses om die Evangelie aan ander te bring, sodat hulle hoorders nie verlore hoef te gaan nie. Wat ‘n voorbeeld van opoffering en geloof is dit nie? Sulke verhale gee mens sommer weer moed om verder voort te stry in diens van God. Dit is immers ons taak. Ons het egter die keuse of ons die Here gaan glo en doen wat Hy ons beveel, of ons ongehoorsaam aan Hom gaan wees. Wat ek egter oor wil gesels, is wat kan gebeur as ons die wêreld, en dus indirek, die duiwel kies en dan deur hom verlei word. Ons almal het keuses om te maak en ons gaan persoonlik vir daardie keuses van ons verantwoordelik gehou word.  Lees meer Keuses

Vertrou op die Here

Spreuke 3:5 “Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.”
Ag, hoeveel keer moes ek nie al op die harde manier leer om nie op my eie insig staat te maak nie, maar eerder op God se insig te vertrou. Kom ons Kyk hoe koning Dawid op God se insig staat gemaak het en daarna geseëvier het. (1Sameul 17:4 – 17:54) Ons almal ken die storie van Dawid en hoe hy Goliat verslaan het. Ons moet egter dieper gaan en vasstel hoe Dawid geredeneer het om werklik ‘n mooi prentjie te kry van wat werklik gebeur het. Lees meer Vertrou op die Here

Straatkinders

Luk 18:15 “En hulle het ook die klein kindertjies na Hom gebring, sodat Hy hulle kon aanraak; en toe die dissipels dit sien, het hulle hul bestraf. 18:16 Maar Jesus het hulle na Hom geroep en gesê: Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God.”
Hoe mooi illustreer Jesus Christus nie Sy liefde in die bostaande teksgedeeltes nie. Dit is egter maklik om ons eie kinders lief te hê, maar toon ons dieselfde liefde aan die kinders op straat? Mens kan nie beweer dat mens lief vir kinders is, as mens nie die straat kinders ook lief kan hê nie. Jesus Christus was lief vir almal, en het nie een van hulle weggewys nie, so kan ons ook nie een van hulle weg wys nie. Hoe moes ons, in ons sondes, ja en selfs ons sonde van hoogmoed nie vir God gelyk het nie? Hy het egter uit pure liefde aarde toe gekom en vir ons sondes aan die kruis kom sterf en dit terwyl ons nog sondaars was.
Rom 5:8 “maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.”
Jesus self het ons beveel om almal lief te hê, selfs ons vyande. (Luk 6:35) Om Jesus se voorbeeld, en direkte opdrag, te verontagsaam is om blatant aan Hom ongehoorsaam te wees , maak nie saak hoe Christelik ons mag dink ons is nie. Is dit ook nie dalk ‘n rede hoekom ons gebede nie soms beantwoord word nie? Lees meer Straatkinders

Die Gelykenis van die Suurdeeg

Mat 13:33 “‘n Ander gelykenis het Hy hulle vertel: Die koninkryk van die hemele is soos suurdeeg wat ‘n vrou neem en in drie mate meel inwerk totdat dit heeltemal ingesuur is. 13:34 Al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare gesê, en sonder gelykenis het Hy vir hulle niks gesê nie;”
Opmerking: Hierdie is seker een van die gelykenisse wat in die meeste gevalle verkeerd geïnterpreteer word, omrede die kardinale reëls van Bybel uitleg nie hier nagekom word nie. Die eerste reël is dat mens moet toelaat dat Skrif, Skrif uitlê. ‘n Ander reël is dat waar ‘n woord simbolies as iets beskrywend van iets anders in die Bybel gebruik word, dieselfde woord regdeur die Bybel as simbolies van dieselfde onderwerp of voorwerp geïnterpreteer moet word. Laat ek verduidelik. Lees meer Die Gelykenis van die Suurdeeg

Die Here roep almal

Vraag:  Wat het die Here met die volgende stelling bedoel?
Johannes 6:44 “Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.”
Beteken dit dat die Vader sekere mense nie na Jesus sal trek om gered te word nie? Hoekom roep ek die Here dan aan as Hy klaar oor my lot besluit het?

Antwoord: Hierdie stelling wat Jesus gemaak kan nogal baie angstigheid by mense skep. Hoe kan mens dan seker wees dat die Vader iemand in die eerste plek getrek het? Dit wil ook dan voorkom asof net seker mense getrek word om dan gered te word. Die probleem kom wanneer die mens sy teologie op die Bybel afdwing en nie toelaat dat die Bybel die persoon se teologie vorm nie. Kom ek verduidelik. Lees meer Die Here roep almal

Gelykenis van Die Mosterdsaad

Mat 13:31 ‘n Ander gelykenis het Hy hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos ‘n mosterdsaad wat ‘n man neem en in sy land saai; wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en ‘n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke.
Opmerking: Onthou ons het weer hier met ‘n gelykenis te doen waar die Here aan Sy dissipels wil verduidelik hoe die tydperk tussen Sy hemelvaart en wederkoms gaan verloop. Let op, dat dit die tydperk tussen Sy eerste en wederkoms is, en nie net die dispensasie van genade nie (Kerk Dispensasie). Dus, sluit dit die tydperk vanaf Sy hemelvaart tot en met Sy wederkoms, na afloop van die Groot Verdrukking, in wanneer Jesus Sy voete op die aarde (die Olyfberg) sal neersit. Mosterdsaad is ‘n baie klein saad tipe, maar wanneer dit gesaai word en opgroei, word dit ‘n groot bos. Dit is egter opvallend dat daar ‘n onnatuurlike mate van groei plaasvind, aangesien die Here sê dat dit ‘n boom word.  dus is daar ‘n onnatuurlike groot groeiproses. Omrede die Here Sy punt duidelik wou oordra, lê Hy klem op die onnatuurlike groei van die boom, wat eintlik net ‘n bos moes wees. Lees meer Gelykenis van Die Mosterdsaad

Om God se Wil te ken

Die belangrikste element in die bepaling van God se Wil is ons huidige Geestelike toestand. Hoe naby leef ons aan die Here Jesus Christus? Is ek bewus dat Hy elke oomblik by my is en maak ek net op Hom alleen staat vir alle beslissings in my lewe. Daar moet ‘n vertrouensvriendskap met die Here wees. Ons moet op die punt kom waar ons net soos Petrus in Johannes 6:68 sal vra.
Joh 6:68 “En Simon Petrus antwoord Hom: Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe.
Ons ons geval sal ek dit soos volg stel: “Na wie sou ons gaan? U is die antwoord op al ons vrae en bekommernisse!” (lees gerus die artikel “God is genoegsaam soos in die brief van 2 Korinthiers weergegee“) Boonop vermaan die Here Jesus ons ook verder:
Joh 15:7 “As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.” 
En verder:
Spr 3:5-6 “Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.
Rom 12:1-2 Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.”
Uit bogenoemde skrifgedeeltes is dit duidelik dat indien ons God se Wil wil weet, ons in ‘n noue vertrouensverhouding met Hom moet leef. Hy moet nommer een wees en alle ander dinge tweede. Onthou Hy is God en weet as Hy nie werklik nommer een in ons lewens is nie. Dit is aan die mense wat intiem saam met God wandel, (op ‘n oomblik vir oomblik basis) aan wie Hy sy Wil bekend maak. Ons Vader het vir elkeen van Sy kinders ‘n plan vir sy lewe, en wil dit graag met ons deel. Ons hoef nie alleen deur hierdie moeilike lewe te gaan, en verward ronddwaal, soos verlore skape wat geen Herder het nie. Ons het mos ‘n Herder! Die onderstaande punte behoort as riglyn te dien vir die bepaling van God se wil. Lees meer Om God se Wil te ken

Is iets te wonderbaar vir die Here

Mat 22:29 “Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie.”
Indien die Here Jesus nou hier was, sou Hy nie dieselfde stelling aan ons, in hierdie generasie, kon maak nie? Hoeveel van ons ken werklik die Skrifte tot so ‘n mate dat ons dit akkuraat kan aanwend as die Lig vir ons pad? Kyk maar net om jou rond en jy sal opmerk, dat dit ‘n geval van vreet of word gevreet is. Ek praat nie hier van ongelowiges nie, maar van gelowiges. Deesdae sien mens nie meer ‘n verskil tussen die Kerk en die wêreld nie. Hoe dikwels hoor mens nie van gevalle waar die een gelowige ‘n ander besteel, of op die een of ander manier ‘n ander mede gelowige benadeel het, nie? Ek het al baie nagedink daaroor en tot ‘n slotsom gekom dat sekere mense steel en oneerlik is, omdat hulle ongelowig is, en dus onseker raak en nie werklik glo dat God mense meer help nie. Ek beweer nie hier dat dit in alle gevalle so is nie, want baie mense steel net uit blote gierigheid uit. Lees meer Is iets te wonderbaar vir die Here

Versekering in Teëspoed

As kinders van die Here spring ons nie teëspoed en lyding in hierdie wêreld vry nie. (Lees ook asb die artikel “Die gelowige en lyding“) Net wanneer die Here ons kom haal, of indien ons tot sterwe kom voor dat Hy gekom het, sal ons nog steeds van tyd tot tyd teleurstellings en teëspoed in hierdie wêreld beleef. Maar ons moet net besef dat teëspoed, pyn en teleurstellings alle mense in hierdie wêreld tref , nie net die gelowige nie. Ons het egter ‘n troos wat die ongelowige nie het nie, en dit is die feit dat God alles raaksien en weet van al ons teëspoed. Ons bly nog steeds Sy kinders en God bly nog steeds lief vir ons.
Romeine 8:35 “Wie sal ons skei van die liefde van Christus verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? 8:39 of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.
Daar is absoluut niks wat ons van Sy liefde kan skei nie. Ons kan maar gerus die Ou-Testamentiese helde se geskiedenis gaan bestudeer. Daar sien ons, dat hulle met tye maar swaar gekry het , maar dat die Here altyd saam met hulle was en hulle op die ou einde geseëvier het. Hulle het ook as beter mense uit die stryd getree en teëspoed het soms as ‘n baie goeie leermeester gedien. In tye van teëspoed moet ons leer dat ons die saak in die Here se hande moet oorgee. Dit is Sy werk om ons deur die dal van doodskaduwee te neem. Hy is immers die Herder. Ons is maar net die skape. Lees meer Versekering in Teëspoed

Vergifnis Tussen Gelowiges

Daar is deesdae in tendens in die Kerk wat sê dat alle gelowiges net moet vergewe. As ‘n gelowige deur ‘n ander gelowige benadeel word, dan word dit aan die benadeelde gesê hy moet vergewe. As hy nie vergewe nie, dan word die gelykenis van die onbarmhartige skuldeiser voor die benadeelde broeder gegooi om hom so ver te kry om te vergewe. Is hierdie optrede werklik geregverdig. Om die antwoord te kry moet ons na die Woord self gaan. Wat sê die Woord werklik oor vergifnis tussen gelowiges? Onthou ons praat hier van mense wat gelowig is, nie van ongeredde mense nie. Ons praat hier van ernstige geskille waar vergifnis ‘n vereiste vir versoening sal wees. Lees meer Vergifnis Tussen Gelowiges