Sleutelwoord se argiewe: Bekeer

Bekeer, of bekering, is nie reformasie in eie krag nie

Dit is van uiterste belang om te besef wat bekering (of om te bekeer) werklik volgens die Bybel beteken. Die twee primêre woorde, wat in verband met verlossing, in die Nuwe Testament, vir bekering gebruik word, is die Griekse woorde “metanoia” en “metanoeδ” (“meta” beteken “na” en “noeδ” beteken “gedagte”) wat basies beteken, om van gedagte of opinie te verander, of om te heroorweeg. Dus moet die konteks waarin die woord “bekeer” gebruik word, toegelaat word om te betrokke betekenis van die woord te bepaal. As ek byvoorbeeld sê dat jy moet “bekeer”, dan moet jy vra: “Bekeer van wat?” Omrede daar baie dinge in die lewe is waarvan jy kan bekeer wat absoluut niks met wedergeboorte te doen het nie. Ek kan bv van jou verwag om te bekeer (van sienswyse verander of heroorweeg) om vir enige span behalwe die Blou Bulle te skreeu. Dus moet die konteks waarin die term “bekeer” gebruik word, die betekenis in verband met die woord “bekeer” bepaal. Waar die woord “bekeer” in terme van verlossing/wedergeboorte in die Bybel gebruik word, handel die konteks altyd om vanuit ‘n posisie van ongeloof na ‘n posisie van geloof, in Christus, te beweeg/bekeer. Dit word nooit van die gelowige verwag, om homself van alle sondes te reinig, of om op te hou sonde doen, alvorens hy die ewige lewe as geskenk kan ontvang nie. Slegs geloof in die Here Jesus Christus (Wat Sy Persoon en voltooide werk aan die kruis insluit, naamlik die Evangelie) word as vereiste vir die ontvangs van die ewige lewe aan ‘n persoon voorgehou. Niks anders nie! Vir die doeleindes van hierdie artikel is dit belangrik dat die leser die drie fases van ons verlossing ken, en verstaan en derhalwe word die leser ten sterkste aangeraai om die artikel “Drie fases van verlossing” te lees asook die meegaande illustrasie sorgvuldig te bestudeer.)
Lees meer Bekeer, of bekering, is nie reformasie in eie krag nie

Bekering, Geloof en die Ewige Lewe

Vraag: Vic, jy sê dat wedergeboorte en bekering op dieselfde tyd plaasvind? Ek glo in Jesus en is n ______ dosent en verkondig die Evangelie en lei dissipels op deur die genade van die Here. Ek is in die Volle Evangelie kerk en vra vir baie Pastore en selfs Dr’s die vraag en kry na my mening n grys antwoord. Hier is my storie, ek vind myself sonde doen selfs wanneer ek voel dis verkeerd. Ek sal saam my vrou by die huis sit en n paar biere drink wanneer ons bordspeletjies speel, en dan nog my rook verslawing. Nou beoefen ek my geliefde ou sonde by my huis omdat ek nie skade aan God se koninkryk of n struikeling vir ander gelowiges wil wees nie. Waar plaas dit my en loop ek gevaar om verlore te gaan?
Dankie  Lees meer Bekering, Geloof en die Ewige Lewe