Sleutelwoord se argiewe: Drie Fases van Verlossing

Drie Fases van Verlossing

Voordat ons met hierdie Bybel studie begin, moet ons net besef dat die dood nooit in die Bybel as die totale uitwissing van die mens beskryf word nie. Met fisiese, sowel as geestelike dood, vind daar ‘n skeiding plaas. As ‘n persoon fisies tot sterwe kom, word sy vleeslike liggaam van sy gees en siel geskei, maar die persoon is nog steeds bewus van alles wat om hom aangaan. Dus, word die liggaam van die persoon in die graf gelê, maar sy siel en gees leef bewustelik in die Hel of in die Hemel voort. ( Luk 16:19 – 31 Lasarus en die ryk man )
2Ko 5:8 “Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon.”
Net so ook, wanneer ‘n persoon geestelik dood is, is sy gees van God geskei a.g.v. sy sonde. Solank as wat hy nog in sy fisiese liggaam, hier op aarde lewe, is hy nog steeds van sy aardse bestaan bewus, asook die omstandighede waarin hy homself mag bevind. Indien so ‘n persoon egter in sy ongeredde toestand tot sterwe sou kom, dan word sy gees en siel permanent van God en Sy teenwoordigheid geskei, en is hy volkome bewus van die omstandighede waarin hy homself bevind.
Lukas 16:24 “En hy roep en sê: Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lasarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel; want ek ly smarte in hierdie vlam.”
In bostaande teksgedeelte sal opgemerk word, dat die Here Jesus dit baie duidelik stel, dat wanneer ‘n persoon fisies tot sterwe kom, daardie persoon nog steeds bewustelik voortbestaan en kan hy ook boonop lyding en smarte ervaar. Lees meer Drie Fases van Verlossing