Is jy seker God bestaan nie?

Net die dwaas sê in sy hart, daar is nie ‘n God nie. Daar is deesdae baie mense, en veral ook in Suid Afrika, wat hierdie stelling maak. Ek glo elke mens is geregtig op sy eie mening, maar om so ‘n stelling te maak is in my beskeie opinie ‘n bietjie arrogant. Verder is dit my eie keuse of ek so ‘n persoon gaan glo of nie. (Dit is immers ‘n kwessie van lewe of dood) Ek sou hom graag wou glo, maar dit sou dwaas van my wees om sy stelling, sonder enige nadenke van my kant af, goedsmoeds te aanvaar. Die gevolge kan rampspoedig wees. Om my standpunt te staaf moet ons teruggaan na die begin. Lees meer Is jy seker God bestaan nie?

Juk jou Ore? Wat sê die Bybel werklik?

Wil ons werklik hoor wat die Here aan ons wil sê of wil ons net hoor wat ons sondige natuur werklik wil hoor? As daar ooit ‘n tyd was om Paulus se waarskuwing aan Timoteus ernstig op te neem is dit nou, in hierdie dae waarin ons in leef.
2Ti 4:3 “want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,
4:4 en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.”
Is dit nie wat huidiglik in die grootste gedeelte van die belydende Christendom gebeur nie? Praat van leerstelling en die mense kyk jou skeef aan. Ek het gehoor hoe ‘n gewilde televisie prediker verkondig dat doktrines die kerk verdeel.  Dink net vir jouself as ‘n prediker nie leerstellings verkondig nie, wat verkondig hy dan? Hoekom het ons dan nog die Bybel? Moet die Bybel nie ons leerstellings bepaal nie? As die Bybel nie die laaste woord in die bepaling van doktrines is nie, kan enige ding as die waarheid verkondig word. Dit sal chaos tot gevolg hê, en is dit nie miskien wat ons in die belydende Christendom vandag waarneem nie? Lees meer Juk jou Ore? Wat sê die Bybel werklik?

Skinder

Spr 20:19 “Wie met kwaadsprekery omgaan, maak ‘n geheim openbaar; laat jou dus nie in met een wat sy lippe laat oopstaan nie.”
Ai die seerkry en trane wat ‘n skindertong nie al veroorsaak het nie, en nog steeds is dit nie die einde nie. Nou praat ek nie eers van ongelowiges nie, maar van gelowiges wat veronderstel is om Jesus se ambassadeurs op aarde te wees. Hoeveel keer het ons nie al selfs in ‘n Bybelstudie groep gesit waar ‘n persoon bespreek en sleg gesê word en die persoon nie eers teenwoordig is om homself te verdedig nie. Ons verskoon ons gedrag deur om te beweer, dat ons die persoon net bespreek omdat ons hom wil help en vir hom omgee. Die eenvoudige waarheid is dat ons nie werklik vir die persoon omgee nie, maar dat ons lekkerkry om ander sleg te sê en ons eie foute liefs ignoreer. As ons werklik vir die persoon omgee dan sal ons hom nie met ander bespreek nie, maar direk na hom gaan en hom sy foute meedeel. Sal dit nie meer voordeliger wees vir die persoon nie? Maar dit is egter nie wat gebeur nie. Dit is baie makliker om ons tonge soos skerp messe in die persoon se rug in te laat glip, as wat ons hom prontuit sal aanvat. Hy sal hom dan immers kan verdedig en ons kan dalk net tweede kom, nie waar nie. Miskien weet hy dalk van ons tekortkominge en noem hy dit dalk en dan sal die groep mos regtig rede hê om te skinder. Lees meer Skinder

Ek kan nie Tiendes gee nie

Vraag: Sal die Here my kwalik neem as ek finansieel sukkel en nie meer kan bekostig om ‘n tiende van my inkomste aan die Kerk te gee nie. Ek is bang die Here straf my en weerhou sy seëninge, omdat ek dan van Hom steel. Wat is jou siening hieroor. Ons Herder meen ek moet bly gee, maar ek kan nie meer nie. Hy meen dat Maleàgi 3:8 ons beveel om altyd ons tiendes te gee en dat ons omstandighede nie as verskoning gebruik kan word nie. Ek is bang ek word vervloek.

Antwoord: Moenie jouself bekommer nie, die Here sal nie Sy seëninge van jou weerhou op grond van jou omstandighede nie. Hy is dan jou Vader en ken jou omstandighede baie beter as jyself. Eerstens sal ek jou aanraai om altyd jou Bybel eers te raadpleeg oor enigiets wat enige iemand aan jou mag sê. Dit sluit my in. Bid eers dat die Heilige Gees jou leiding sal gee. Jesus het ons belowe dat die Heilige Gees ons sal lei, ons moet net bereid wees om te hoor wat Hy wil sê. Al is dit nie altyd wat ons wil hoor nie. Lees meer Ek kan nie Tiendes gee nie

Die Gelykenis van die Onbarmhartige Skuldeiser

Neem net asb kennis dat hierdie ‘n duplikaat is van die artikel “Vergifnis tussen Broers” wat dieselfde onderwerp aanspreek. Ek gaan nie alles weer herhaal nie. Ek plaas weer hierdie gelykenis hier, sodat mense wat die Gelykenisse wil bestudeer dit maklik op een plek kan kry. Dit is belangrik dat ons hierdie gelykenis verstaan omrede vergifnis so groot rol in ons lewens speel.

Daar is deesdae in tendens in die Kerk wat sê dat alle gelowiges net moet vergewe. As ‘n gelowige deur ‘n ander gelowige benadeel word, dan word dit aan die benadeelde gesê hy moet vergewe. As hy nie vergewe nie, dan word die gelykenis van die onbarmhartige skuldeiser voor die benadeelde broeder gegooi om hom so ver te kry om te vergewe. Is hierdie optrede werklik geregverdig. Om die antwoord te kry moet ons na die Woord self gaan. Wat sê die Woord werklik oor vergifnis tussen gelowiges? Onthou ons praat hier van mense wat gelowig is, nie van ongeredde mense nie. Ons praat hier van ernstige geskille waar vergifnis ‘n vereiste vir versoening sal wees. Lees meer Die Gelykenis van die Onbarmhartige Skuldeiser

Die Gelykenis van die Net

Mattheus 13:47 “Verder is die koninkryk van die hemele soos ‘n net wat in die see gegooi word en van elke soort bymekaarbring; 13:48 en as dit vol geword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke bymekaar, maar gooi die slegtes weg. 13:49 So sal dit wees in die voleinding van die wêreld: die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei 13:50 en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande.”
Opmerking: Hierdie gelykenis is eenvoudig, want die Here self verduidelik dit. Die tydperk wat hier bespreek word is die einde van die groot verdrukking, wanneer Jesus Christus terug aarde toe kom om Sy Koninkryk fisies hier te  kom vestig Lees meer Die Gelykenis van die Net

Man en Vrou

Efesiërs 5:22 “Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. 5:23 Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam.
5:24 Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees.”                               

Opmerking: Anders as wat sekere groepe in ons tyd beweer, verwag die Here dat die vrou haar eie man onderdanig moet wees. Daar is nie ‘n manier om hierdie opdrag van God te omseil nie. Daar is egter geen mate van minderwaardigheid hier ter sprake nie. Net soos wat Jesus vrywillig aan die Vader onderdanig is, is Hy op geen manier minderwaardig aan die Vader nie. Jesus is absoluut gelyk aan die Vader in alle opsigte. God is ‘n God van orde en waar daar geen orde is nie, is daar anargie. En dit geld vir ons land en families. In Genesis sien ons dat God opgemerk het dat dit nie goed vir die mens is om alleen te wees nie en dat Hy besluit het om vir hom ‘n hulp te maak. (Genesis 2:18) Die woord vir “hulp” word op presies dieselfde manier hier gebruik as vir die Here ons “hulp” in ander plekke in die Skrif. Daar is dus ‘n onmiskenbare edele konnotasie aan die woord “hulp” verbonde. Onthou dit!
Psalm 70:5 “Maar ek is ellendig en behoeftig: o God, kom tog gou na my! U is my hulp en my redder; HERE, vertoef tog nie!
Ek vir een sal maar ellendig gevoel het sonder my vrou. As die mans onder ons eerlik is, sal hulle saam met bogenoemde stelling stem. Lees meer Man en Vrou

Moenie Bekommer nie!

Lukas 12:22 “En Hy het aan sy dissipels gesê: Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe, wat julle sal eet, of oor jul liggaam, wat julle sal aantrek nie. 12:23 Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam as die klere. 12:24 Kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai nie; hulle het geen voorraadkamer of skuur nie, en tog voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie!
12:25 En wie onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg? 12:26 As julle dan selfs nie die geringste kan doen nie, waarom kwel julle jul oor die ander dinge?
Opmerking: Hoe maklik raak ons nie beangstig as dinge begin skeef loop nie. Hoe hartseer moet dit nie ons Here maak, wanneer ons deur ons optrede demonstreer dat ons nie volkome op Hom vertrou nie.  Hoekom bekommer ons, onsself so maklik? Lees meer Moenie Bekommer nie!

Word met die Gees Vervul

Efs 5:18 “Moenie dronk word van wyn nie—daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul.”
Uit bostaande teksgedeelte is dit baie duidelik dat die apostel Paulus ons vermaan het om met die Heilige Gees vervuld te word. Hy praat nie hier van die ontvang van die Gees by wedergeboorte nie, maar die dag na dag vervulling met die heilige Gees na wedergeboorte.
1Ko 12:13 “Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.”
Dit is belangrik om die onderskeid te merk. Anders as met wedergeboorte, waar die Heilige Gees outomaties in ons kom inwoon, omrede ons die Evangelie verstaan en geglo het, word die opdrag, om met die Gees vervuld te word, aan ons gegee en is ons samewerking nodig. ‘n Persoon ontvang die Heilige Gees net een keer wanneer hy die Evangelie op ‘n punt in tyd glo.  Die vraag wat dan egter ontstaan, is wat moet ons doen om met die Gees vervuld te word?  Om die antwoord te kry moet ons na die Bybel gaan en nie na buite Bybelse praktyke of tradisies nie. (Waarvan daar baie voorbeelde in die belydende Christendom is) Die Bybel is God se Woord, en ons moet ons leerstellings slegs vanuit die Bybel bekom en nie van menslike opinies, tradisies en vleeslike manifestasies wat met die Bybel in botsing is nie. Vervolgens ‘n paar riglyne vanuit die Bybel oor hoe ons deur die Gees vervul kan word, want dit is die wil van God vir al Sy kinders en nie net vir sommiges nie. Onthou, om met die Heilige Gees gedoop te word, is ‘n eenmalige proses wat met wedergeboorte plaasvind. Om met die Gees vervul te word is ‘n voortdurende proses waar ons moet toelaat om deur die Heilige Gees beheer te word. Lees meer Word met die Gees Vervul

Lewens Afrigter?

Vraag: Ek hoop jy kan my help. Ek wil net weet wat jou mening oor ‘n lewens afrigter is. In Engels noem mens dit “Life Coach”. My man meen dat hulle meer skade as goed doen en dat mense dit net doen om geld te maak. Watse antwoord kan ek my man gee?

Antwoord:  Van die staanspoor af moet ek jou sê dat my antwoord nie baie gewild gaan wees nie, maar met behulp van die Here gaan ek eerlik my mening vanuit die Skrifte weergee.  Soos met enige vraagstuk, moet ons vir die antwoord na die Bybel gaan. As Christen is die Woord van God my maatstaf en daarvolgens gaan ek enige leerstelling of optrede ondersoek. (maak dit ook deel van jou mondering) Lees meer Lewens Afrigter?

Wat sê die Skrifte